LEX ET VERBUM

O prawie i Słowie,
słowem o Prawie,
słowem o Słowie…

Ponoć jedną z trudniejszych rzeczy w życiu jest wyjście z siebie by poznać siebie. Otwarcie na rzeczywistość i mówienie o niej to dopiero początek tego procesu, który prowadzi do lepszego zrozumienia siebie, swoich oczekiwań i swojego “ja”. A odkrycie swojego “ja” może kształtować i zmieniać, lub niszczyć i zabijać. Wybór drogi jest zawsze w rękach człowieka..

31 października 1517 roku przyjmuje się za datę ogłoszenia przez Marcina Lutra 95 tez, które mogły stać się dobrym wyjściem do reformy całego Kościoła. Czytaj więcej >>

Wybory prezydenckie 2020

Ważne czy nie?

Przypowieść polska nr 1

Konflikt między prawem kanonicznym a świeckim

na przykładzie pedofilii i zgorszenia publicznego wśród duchownych

Analogia?

”Powinniśmy […] żywić zdrowy szacunek dla twardej rzeczywistości świata, w którym żyjemy, gdyż logika oznacza realizm”

D.Q. McInerny

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *